Muzeum Miasta Malborka

Katalog wystawy Stalag XXB/ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 2021

Muzeum Miasta Malborka pozyskało kolejne środki na działania związane z wystawą o Stalagu XXB.

Dotacja w wysokości 20 000 złotych została przekazana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pozyskane środki zostaną w całości przeznaczone na wydanie katalogu planowanej na sierpień wystawy o Stalagu XXB.

Wniosek o przyznanie dotacji dla muzeum został złożony w partnerstwie z miastem Monheim am Rhein.