Regulamin zwiedzania 

  1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie bądź w grupach .  
  2. Muzeum należy zwiedzać z obowiązującym kierunkiem oraz porządkiem zwiedzania podanym przez pracowników Muzeum. 
  3. Zwiedzający Muzeum zobowiązani są do pozostawienia dużych toreb i plecakó w Centrum Informacji Turystycznej. 
  4. Zwiedzający powinni stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.  
  5. Na ekspozycję muzealne nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów i palić tytoniu. 
  6. Zabrania się dotykania eksponatów, siadania na meblach oraz ślizgania się po posadzkach i parkietach.
  7. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu bądź mienia Muzeum. 
  8. Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez pozwolenia obsługi Muzeum. 
  9.  Zabrania się wprowadzania zwierząt do Muzeum. 
  10.  Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub   zachowującym się w sposób, zagrażający bezpieczeństwu zbiorów, zakłócający porządek zwiedzania przez innych zwiedzających bądź naruszający ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych. 

 

Wstęp na wystawę bezpłatny!