W 2018 i 2019 roku realizowany będzie w muzeum projekt „Mistrz Tradycji – Ceramika Żuławska w Malborku.” Muzeum Miasta Malborka, pozyskało na ten cel 40 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.W ramach projektu będą prowadzone zajęcia z ceramiki żuławskiej. Zaproszone zostaną na nie osoby, które zostaną przeszkolone przez „Mistrza Tradycji”, czyli Beatę Grudziecką, prowadzącą pracownię ceramiki mieszczącą się w Muzeum Miasta Malborka. Projekt zakłada powrót do kontynuowanych przez wieki tradycji ceramicznych. Krzewienie wiedzy połączone z praktycznymi działaniami rękodzielniczymi, niewątpliwie przyczyni się do wzrostu znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zgodnie z Konwencją UNESCO z 2003 roku.
W czasach Prus Królewskich Malbork był jednym z trzech najsilniejszych ośrodków garncarskich, a dzięki źródłom historycznym, możemy wskazać dokładne miejsca, w jakich istniały warsztaty rzemieślnicze. Garncarstwo przez wieki ewoluowało. Za sprawą wpływów niderlandzkich, w XIX w. wytworzył się tu charakterystyczny, ceramiczny żuławski design, któremu powojenna zawierucha położyła niemal całkowity kres. Ostatnie lata dały jednak nadzieję na reaktywację tradycji ceramicznych. Wydaje się naturalnym dbać o to co zostało, rozszerzać wiedzę i umiejętność wytwórstwa, a także wykształcić grupę osób, które w przyszłości przekażą ją szerszemu gronu odbiorców, z odpowiednim przesłaniem.

MISTRZ TRADYCJI – BLOG