FOTOGRAFIA

Konkurs fotograficzny:

„Sztuka czytania krajobrazu”.

Konkurs fotograficzny prowadzony będzie w trzch kategoriach wiekowych.:
• dzieci ze szkół podstawowych
• młodzież ze szkół średnich
• dorośli.

W każdej z kategorii wiekowych przyznane zostaną 3 nagrody finansowe:
• za I miejsce – 500 zł
• za II miejce – 300 zł
• za III miejsce – 200 zł
oraz nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych fotografii.

Zadanie konkursowe:
Każdy z uczestników przygotuje maksymalnie 3 fotografie. Fotografie mogą być
kolorowe lub czarno-białe. Na fotografiach powinny znaleźć się:
elementy krajobrazu żuławskiego powiatu malborskiego, np.: domy
podcieniowe, zagrody olenderskie, cmentarze mennonickie, rowy melioracyjne
z wierzbami, bocianie gniazda itp.
lub:
detale architektoniczne starej żuławskiej zabudowy w powiecie malborskim, np.
drewniane okiennice, laubzekiny, i inne urokliwe elementy, stanowiące
fragment historycznej tkanki architektonicznej w naszej najbliższej okolicy.
Lub:
detale architektoniczne starych malborskich kamienic i innych zabudowań z
czasów przedwojennych.
Każde zdjęcie powinno być opatrzone opisem, który musi zawierać datę i
miejsce wykonania zdjęcia, oraz informacją co przedstawia zdjęcie.

Fotografie należy wysyłać pod adres e-mail: konkursymmm@gmail.com, po
wczesniejszym zapoznaniu się z regulaminem. Do wysłanych fotografii należy
złożyć kartę zgłoszeniową.

REPORTAŻ

Konkurs na reportaż.
Konkurs na reportaż kierowany jest do:
•młodzieży ze szkół średnich
•osób dorosłych

W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody finansowe:
•za I miejsce – 1000 zł
•za II miejsce – 500 zł
•za III miejsce – 300 zł
oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych reportaży.

Zadanie konkursowe:
Każdy z uczestników przygotuje reportaż o długości maksymalnie 10 000
znaków ze spacjami, w pliku PDF.

Temat pracy:
„Początki polskiego Malborka, początki polskich Żuław. O
zaszczepianiu tradycji i zwyczajów na nowej ziemi”.
Praca może powstać w oparciu o rozmowy z pierwszymi powojennymi
mieszkańcami Malborka i Żuław Malborskich, lub z reprezentantami kolejnych
pokoleń, pielęgnującymi tradycje i zwyczaje „zaszczepione” w nowej
rzeczywistości przez rodziców i dziadków. Wspomnienia powinny dotyczyć
zjawisk kulturowych, folkloru, tradycji świątecznych, kulinarnych, uroczystości
tradycyjnych które przez pokolenia były pielęgnowane w malborskich i
żuławskich domach.

Reportaże opatrzone tytułem i GODŁEM (bez imienia i nazwiska autora, również
w nazwie adresu mejlowego) należy wysyłać pod adres e-mail:
konkursymmm@gmail.com, po wcześniejszym zapoznaniu się z REGULAMINEM.
Do wysłanego reportażu należy złożyć kartę zgłoszeniową oraz kopertę
opatrzoną GODŁEM, w której będą znajdowały się dane osobowe uczestnika,
zgodne z kartą zgłoszeniową.

KULINARIA

Konkurs kulinarny:
„Kulinarna mapa Żuław Malborskich”
Celem konkursu jest promocja potraw charakterystycznych dla Żuław Malborskich, których tradycję przygotowywania przywieziono na tereny Żuław po 1945 roku, z różnych zakątków, przez nowych osadników.

Konkurs przeznaczony jest dla:
• osób dorosłych
• młodzieży
• kół gospodyń wiejskich
• stowarzyszeń działających na terenie Miasta Malborka i powiatu malborskiego
• grup nieformalnych działających na terenie Miasta Malborka i powiatu
malborskiego
W konkursie przewidziano nagrody finansowe:
• I miejsce – 1000 zł
• II miejsce – 500 zł
• III miejsce 300 zł.
Zadanie konkursowe:
Zadanie polega na zaprezentowaniu potrawy, która została przywieziona na Żuławy z innego zakątka Polski lub Europy, wraz z osadnikami powojennymi, którzy na terenach naszego miasta i regionu, tworzyli nową, powojenną rzeczywistość. Potrawy nie mają być wymyślne i wykwintne, bardziej zależy nam na stworzeniu „mapy kulinarnej” pokazującej, skąd co zostało przywiezione.

Jako przykład może posłużyć przepis na prawie w ogóle nie znane placuszki z buraków cukrowych, który został przywieziony na Żuławy w 1953 roku, przez rodzinę z Lubelszczyzny. Placuszki takie, jeszcze do niedawna, wykonywało się w jednym z malborskich domów, a dziś niestety zwyczaj ten zniknął z kulinarnych tradycji rodziny. Konkurs kulinarny ma być pewnego rodzaju próbą spopularyzowania potraw mało znanych, i przepisów przekazywanych przez naszych dziadków rodzicom i dalej z pokolenia na pokolenie.

Konkurs składa się z dwóch etapów stanowiących całość. Po pierwsze, trzeba dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej działającej przy Muzeum Miasta Malborka, karty zgłoszeniowej. Na karcie powinna się znaleźć nazwa proponowanej w konkursie potrawy, przepis na potrawę, oraz informacja z jakiego regionu tradycja przygotowywania tej potrawy napłynęła na Żuławy. Drugim krokiem będzie przygotowanie opisanej w karcie potrawy i dostarczenie jej do Organizatora, w ilości umożliwiającej degustację trzem osobom, zasiadającym w komisji konkursowej, w dniu rozstrzygnięcia konkursu, tj. 20.11.2018 r., najpóźniej do godziny 10.00.
Szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursowy oraz formularz zgłoszeniowy:

>>FOTOGRAFIA: Regulamin i Formularz<<

>>REPORTAŻ: Regulamin i Formularz<<

>>KULINARIA: Regulamin i Formularz<<

>>KARTA OPISU DO PRZEPISU KULINARNEGO<<

>>EDYTOWALNY REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO<<