EtnoPolska to nowy program Narodowego Centrum Kultury, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze.

Realizowane w ramach programu działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach takich jak Malbork.

Poprzez realizację projektu „Jestem Polakiem. Jestem Żuławiakiem.” chcemy zachęcić mieszkańców do wspólnego dialogu, poznawania historii i odkrywania elementów dziedzictwa materialnego i niematerialnego miasta Malborka  i jego najbliższej okolicy.

W czasie trwania projektu realizowane będą różne działania kulturalne dla mieszkańców Malborka i okolic, takie jak konferencja historyczna, konkursy: kulinarny, fotograficzny oraz reportażowy, a także koncert.

Wszystkie wydarzenia w ramach projektu są bezpłatne!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSÓW W ZAKŁADCE EtnoPolska>KONKURSY!