• Dorota Raczkowska- Dyrektor Muzeum

• Grzegorz Gusztaf- Koordynator Centrum Informacji Turystycznej

• Beata Grudziecka- Koordynator Działu Edukacji

• Tomasz Drózda- Dział Inwentaryzacji i archiwizacji zbiorów

• Artur Dąbrowski- Centrum Informacji Turystycznej

• Wiesław Żołądowski- Dział Gospodarczy

• Anna Warzyńska- Dział Gospodarczy