Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński, w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019, przyznał dla Muzeum Miasta Malborka dofinansowanie w wysokości 45 000 złotych, bez wymaganego wkładu własnego.
W ramach dofinansowanego projektu „Marienburg/Malbork – utrwalenie dziedzictwa kulturowego miasta” Muzeum Miasta Malborka zabezpieczyło oraz zdigitalizowało ponad 400 fotografii i slajdów, znajdujących się w muzealnych zasobach. Jest to niewielka część zbioru pamiątek po dawnych mieszkańcach Marienburga, które zostały przekazane do muzeum przez Heimatkreis Archiv Marienburg z Hamburga.

Zdigitalizowane materiały zostały udostępnione w postaci strony internetowej, pod adresem www.marienburg.malbork.pl