„Wakacje w muzeum” to cykl tygodniowych zajęć odbywających się w muzealnym ogrodzie, pracowni i w miejskiej przestrzeni.

Podczas zajęć dzieci poznają historię miasta, poznają różne techniki plastyczne, oglądają obrazy światowych mistrzów malarstwa, odkrywają świat na starej fotografii
i przede wszystkim kreatywnie spędzają czas.

Zrealizowane zadania:

1. Wakacje w muzeum turnus I – lipiec 2018 (zdjęcia)

2. Wakacje w Muzeum turnus II – sierpień 2018 (zdjęcia)