Od 9 sierpnia do 30 września w ogrodzie Muzeum Miasta Malborka można oglądać wystawę czasową „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek”.
Wystawa przyjechała do nas z Wrocławia z Ośrodka Pamięć i Przyszłość, który jest współorganizatorem wystawy w ramach współpracy sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

WRASTANIE

Jesteśmy stąd? Jesteśmy u siebie? Odpowiedzi szukajmy na wystawie „Wrastanie. Ziemie
Zachodnie i Północne. Początek”.
Przesunięcie w 1945 roku granic Polski pociągnęło za sobą konsekwencje polityczne,
gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Odbudowa wojennych zniszczeń i więzi
społecznych, oswojenie obcej przestrzeni i kultury składają się na proces „wrastania”
powojennych mieszkańców w „nową” Polskę. Właśnie o tym opowiada wystawa przygotowana
przez instytucje współpracujące w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, która
prezentowana będzie od 9 sierpnia w ogrodzie Muzeum Miasta Malborka.
Celem wystawy jest ukazanie wybranych aspektów pierwszych kilku lat po wojnie na ziemiach,
które zostały włączone w granice Polski. Wynikające z tego faktu konsekwencje, takie jak wymiana ludności, konieczność odbudowy wojennych zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a przede wszystkim budowy nowej tożsamości, oraz specyficzne działania władzy komunistycznej względem tych terenów, stanowią o wspólnym, wyjątkowym doświadczeniu historycznym Ziem Zachodnich i Północnych i zamieszkujących je ludności.
Wystawa została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości.

Wystawa opowiada o pierwszych powojennych latach, w których rozpoczął się tutaj proces
wielowymiarowego zakorzenienia się: w nowym miejscu mieszkańców (nie tylko Polaków)
przybyłych dosłownie ze wszystkich stron świata, i w nowej rzeczywistości, tych, którzy na tych
terenach mieszkali jeszcze przed wojną. Jest to też opowieść o trudnych i często heroicznych
początkach budowy nowej tożsamości, pokazana z perspektywy losów „zwykłego człowieka” –
zauważa dr Katarzyna Bock-Matuszyk, autorka scenariusza wystawy.
O tym jednak, jak wielka była wola i potrzeba „urządzenia sobie nowego życia” świadczą działania podejmowane przez powojennych mieszkańców tych terenów. Zmiana nazewnictwa, poznawanie przestrzeni, zastępowanie tego, co kojarzyło się z niemieckością polskimi symbolami – wszystkie te działania budowały więź z nowym miejscem i nowe relacje między ludźmi. Budowanie wspólnoty nie obywało się przy tym bez konfliktów i wzajemnego niezrozumienia, przy osobistych dylematach dotyczących własnej tożsamości i identyfikacji z lokalną społecznością.
Celem wystawy jest pobudzenie refeksji nad tym, czy i od kiedy dzisiejsi mieszkańcy Ziem
Zachodnich i Północnych czują się „u siebie” i „stąd”, oraz jaki jest ich stosunek do wielowiekowego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego, z jakim spotykają się na co dzień – dodaje dr Wojciech Kucharski, kurator wystawy.
Wystawa zajmuje powierzchnię 200 metrów kwadratowych i osiąga wysokość ponad pięciu
metrów. Ekspozycja ma formę przestrzennej instalacji, a zwiedzający wchodzi niejako do labiryntu. Na wystawie zobaczymy ponad 300 archiwalnych zdjęć i filmów oraz nagrania relacji świadków historii. Wyposażenie wystawy w system oświetlenia pozwala na zwiedzanie jej także po zmierzchu. W poszczególnych sekcjach wystawy znalazły się elementy interaktywne, wśród nich: ściana z mozaiką ponad stu zdjęć z ekspedycji Instytutu Zachodniego, mapa Polski na której będzie można przykleić naklejkę w miejscu, w którym się aktualnie mieszka oraz lokomotywę symbolizującą skąd my bądź nasi przodkowie przybyli na Ziemie Zachodnie i Północne.
–  Możliwość zaprezentowania wystawy w Muzeum Miasta Malborka jest dla nas ogromnym
wyróżnieniem. Jesteśmy pierwszym małym miastem, w którym zagości „Wrastanie”. Dzięki
ogromnej pomocy Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia, poprzez tę wystawę będziemy mogli opowiadać trudną i bardzo nam wszystkim bliską historię naszych ziem po 1945 roku – mówi Dorota Raczkowska, dyrektor Muzeum Miasta Malborka.

Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” powstała w ramach współpracy
realizowanej przez instytucje wchodzące w skład Sieci Ziem Zachodnich i Północnych. Autorami koncepcji merytorycznej wystawy są dr Katarzyna Bock-Matuszyk oraz dr Wojciech Kucharski z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, a w skład zespołu autorskiego wchodzą m.in. specjaliści ze wszystkich instytucji Sieci Ziem Zachodnich i Północnych oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt scenografczny wystawy stworzyła frma JAZ+ Architekci z Warszawy.

Nie możemy pominąć też naszych lokalnych partnerów, którzy dołożyli swoje cegiełki do
sprowadzenia wystawy do Malborka. Są to spółki PWiK i Nogat, Brokerzy Ubezpieczeniowi Verso, Gmina Malbork, Gmina i Miasto Nowy Staw, Gmina Stare Pole oraz Miasto Malbork które wspiera nas w promocji wystawy – dodaje Dorota Raczkowska.

Wystawa czynna codziennie od 9 do 21.

Kategorie: Aktualności