Muzeum Miasta Malborka wraz z Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia poszukują osób urodzonych w roku 1923 i wcześniej, by podzieliły się historiami swojego życia. Relacje rozmówców zostaną nagrane i zabezpieczone w taki sposób, by nie uległy zapomnieniu.

W kręgu zainteresowań obu podmiotów są opowieść o życiu, o ważnych wydarzeniach historycznych, o codzienności w czasach, które już minęły, a których nowemu pokoleniu nie było dane doświadczyć.

Zachęcamy również do dzielenia się osobistymi pamiątkami, zdjęciami, dokumentami, które może jako kawałki papieru nie mają wartości materialnej, ale jako źródła historyczne mogą stać się nieocenionym materiałem archiwalnym. Wszystkie takie pamiątki trafią do archiwum, posłużą do przygotowania historycznych wystaw i projektów edukacyjnych dla młodzieży.

Jak wygląda nagranie relacji historii mówionej? Jest to spotkanie świadka historii z muzealnym reporterem, który jest specjalnie przygotowany do prowadzenia takich rozmów. Rozmowa przebiega w naturalnym dla rozmówcy środowisku, zazwyczaj w domu, tak by mógł on się czuć swobodnie. Cały przebieg spotkania jest rejestrowany za pomocą kamery i dyktafonu. Rozmówca nie jest ponaglany ani pospieszany, opowiada w swoim własnym tempie. Opowiada on wyłącznie o swoim życiu, o wydarzeniach historycznych, których był świadkiem, o swoim postrzeganiu minionej rzeczywistości. Oczywiście podczas nagrania rozmówcy może towarzyszyć ktoś z rodziny lub osoba, w towarzystwie której rozmówca czuje się swobodnie i bezpiecznie. Jednorazowe spotkanie z rozmówcą trwa około 1,5 do 2 godzin, ale czasem takie spotkanie może być rozłożone np. na dwa nagrania, jeśli dana osoba będzie potrzebowała więcej czasu.

Mając na uwadze wiek naszych świadków historii podchodzimy do realizacji nagrania bardzo elastycznie

Zwracamy się z ogromną prośbą, szczególnie do rodzin stulatków, o rozmowę i opowiedzenie im o naszym działaniu. Im więcej osób uda nam się przekonać do rozmowy, tym więcej wspomnień uda nam się ocalić. Wspomnień niezwykle ważnych, takich, których nigdy nie da się odszukać w żadnym innym archiwum. Pamiętajmy, że to ludzie tworzą historię i że to świadectwa uczestników wydarzeń historycznych są o wiele cenniejszym materiałem, niż zapisana na podstawie przypuszczeń i szczątkowej wiedzy opowieść.

Muzeum Miasta Malborka podpisało umowę partnerską z solidnym, doświadczonym partnerem, który wspiera pracowników nie tylko wiedzą teoretyczną ale również praktyczną, choćby w postaci zrealizowanego w ubiegłym tygodniu szkolenia i warsztatów. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” od samego początku istnienia, tj. od 2007 roku realizuje program „Świadkowie Historii”.

Zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu lub zgłoszeniem osoby z kręgu najbliższej rodziny winni kontaktować się pod adresem edukacja@muzeum.malbork.pl lub pod numerem telefonu 884-994-005

Kategorie: Aktualności